کیوسک نگهبانی

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی انواع کانکس نگهبانی گروه صنعتی تهران کانکس با توجه به موارد استفاده آن عبارتند از : 1 – نمونه چوبی جهت استفاده در مجتمعهای مسکونی ،ورودی مجتمعهای تجاری و اداری جهت حفظ زیبایی محیط 2 – چند ضلعی با دید وسیع برای نگهبانی… Read More »کانکس نگهبانی