کانکس کار کرده

کانکس های دست دوم

تهران کانکس در زمینه یخرید و فروش کانکس های کارکرده به مشتریان گرامی خدمات عرضه میکند. تهران کانکس با سرمایه گذاری در تولید انواع کانکس های نگهبانی-اداری-مدیریتی-کارگاهی وتولیداتی در خصوص تولیداتی در خصوص تولید کانکس هایی جهت تجهز کارگاه و توانسته در بازار رقابتی تولید… Read More »کانکس های دست دوم

کانکس های خاص و دست دوم

تهران کانکس با توانایی بالا در ساخت و تولید انواع کانکس ها با مشخصات فنی های متفاوت توانسته است در ساخت انواع مختلف از کانکس ها ویا ساختمان های پیش ساخته به صورت خاص و سفارشی تولید نماید،تولیداتی همچون گلخانه ساختمان های نگه داری حیوانات… Read More »کانکس های خاص و دست دوم

کانکس سرویس بهداشتی

اخیرا با توجه به فرایند سریع توسعه ی شهری و نیز با توجه به وجود پروژه های صنعتی در مناطق بدور از امکانات گروهی از صنعت گران بر آن شدند که از ساختمان های پیش ساخته به صورت کانکس از جنس های متفاوت جهت سهولت… Read More »کانکس سرویس بهداشتی