کانکس میوه فروشی

کانکس های تره بار

در ساختمان های پیش ساخته به صورت کانکس می توان در میادین میوه و تره بار نیز استفاده کرد که اخیرا با توجه به قابلیت حمل این میادین تره بار میادین میوه و تره بار تولید کرد.با به کار گیری سازه های سبک و کانکس… Read More »کانکس های تره بار