کانکس مدرسه

کانکس مدرسه

کانکس مدرسه کانکس مدرسه بیشتر در مناطق محروم ویا صعب العبور مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد آن تشکیل کلاسهای درس میباشد. طرح کانکس مدرسه تهران کانکس میتواند استاندارد و یا بصورت درخواستی در کارگاه کانکس سازی تولید گردد. شاسی کانکس مدرسه , از تیرآهن… Read More »کانکس مدرسه