استراکچر کانکس تهران کانکس

[notify_box font_size=”13px” style=”green”]اعتقاد ما این است که هرگونه صرفه جویی در ساخت استراکچر کانکس مجاز نمیباشد. زین سبب در ساخت استراکچر کانکس تولیدی تهران کانکس کلیه نکات فنی ، مهندسی و محاسباتی لحاظ گردیده و استراکچر کانکس تولیدی تهران کانکس پس از گذراندن تمامی تست ایمنی و کنترل جوش و همچنین نصب لچکی و بادبند برای تکمیل کاری آماده می گردند.[/notify_box]

کیفیت بی نظیر تهران کانکس اتفاقی نیست – توجه ویژه ما به ریزترین جزییات دور از نظر مشتریان تضمین کننده آرامش اعتماد شماست

[one_third]

اسکلت کانکس

اسکلت کانکس تولید شده توسط تهران کانکس

[/one_third]

[one_third]

اسکلت کانکس

اسکلت کانکس تولید شده توسط تهران کانکس

[/one_third]

[one_third_last]

اسکلت کانکس های چند قلو

اسکلت کانکس چند قلو

[/one_third_last]

[one_third]

ساختمان پیش ساخته مدولار

ساختمان پیش ساخته مدولار

[/one_third]

[one_third]

سوییت مسکونی اداری

سوییت مسکونی اداری

[/one_third]

[one_third_last]

کمپ تجهیز کارگاهی

کمپ تجهیز کارگاهی

[/one_third_last]

[one_third]

سوییت مسکونی اداری

سوییت مسکونی اداری

[/one_third]

[one_third]

سوییت مسکونی اداری

سوییت مسکونی اداری

[/one_third]

[one_third_last]

سوییت مسکونی

سوییت مسکونی

[/one_third_last]