کانکس های تره بار

کانکس فروشگاهی

در ساختمان های پیش ساخته به صورت کانکس می توان در میادین میوه و تره بار نیز استفاده کرد که اخیرا با توجه به قابلیت حمل این میادین تره بار میادین میوه و تره بار تولید کرد.با به کار گیری سازه های سبک و کانکس های آماده میتوان با سرعت بیشتر و صرف هزینه هایی به مراتب کمتر از حالت ساختمان سازی های سنتی میادین میوه و تره بار ساخت.

کیفیت ساخت کانکس های میادین تره بار هم می توان به صورت سفارشی از طرف کارفرما باشد و هم می توان به صورت گرید بندی های موجود در سایت و مشخصات فنی موجود در سایت  در ساخت کانکس های میادین و تره بار استفاده نمود.

کانکس فروشگاهی

کانکس های فروشگاهی تهران کانکس