کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی

اخیرا با توجه به فرایند سریع توسعه ی شهری و نیز با توجه به وجود پروژه های صنعتی در مناطق بدور از امکانات گروهی از صنعت گران بر آن شدند که از ساختمان های پیش ساخته به صورت کانکس از جنس های متفاوت جهت سهولت در براوردن احتیاج افراد تولید کننده امروزه در پارک ها سرویس های بهداشتی به صورت قابل حمل نصب گردید و جاایگاه خوبی در این بازار به دست آورد و بسیاری از پیمانکاران بر آن شدند که از این ساختمان های پیش ساخته در پیش برد پروژه های صنعتی در مناطق و محیط های بدور از امکانات استفاده کنند.

سرویس های بهداشتی با متریال های متفاوت با توجه به سفارش داده شده توسط کارفرما قابل ساخت می باشد که جنس انواع کانکس های سرویس بهداشتی با توجه به متریال استراکچر موجود در گرید بندی های سایت می باشد و جنس دیواره ها و کف از PVC ضد آب می باشد که این سرویس های بهداشتی می توان به صورت یک چشمه، دو چشمه و یا به صورت چند چشمه ساخته میشود، در حالت چند چشمه می توان با قراردادن پارتیشن به عنوان راهرو و یا بدون راهرو ساخته میشود.

کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی