ردیف محصول نوع امکانات قیمت واحد تعداد مجموع قیمت
{{ toPersianDigit( index + 1 )}}
{{ toPersianDigit( itemPrice(item) ) }}
{{ toPersianDigit(item.quantity) }}
{{ toPersianDigit( itemSubTotal(item) ) }}
جمع کل {{ toPersianDigit(subTotal) }}
{{ toPersianDigit(taxRate) }}٪ درصد مالیات بر ارزش افزوده {{ toPersianDigit(taxTotal) }}
جمع کل با احتساب مالیات {{ toPersianDigit(grandTotal) }}
tehranconex
تاریخ : {{today}}
 : شماره پیوست

پیش فاکتور فروش

خریدار : {{client.name}}
تلفن تماس : {{client.tel}}
ردیف محصول قیمت واحد تعداد مجموع قیمت
{{ toPersianDigit( index + 1 )}} {{item.product.name}} {{item.type.name}}
{{ toPersianDigit( itemPrice(item) ) }}
{{ toPersianDigit(item.quantity) }}
{{ toPersianDigit( itemSubTotal(item) ) }}
جمع کل {{ toPersianDigit(subTotal) }}
{{ toPersianDigit(taxRate) }}٪ درصد مالیات بر ارزش افزوده {{ toPersianDigit(taxTotal) }}
جمع کل با احتساب مالیات {{ toPersianDigit(grandTotal) }}
  •  محل تحویل درب انبار تهران یا قائم شهر می‌باشد  .
  •  شرایط پرداخت : ۵۰٪ پیش پرداخت ،الباقی زمان تحویل
  •  هزینه بارگیری ، حمل ، تخلیه و نصب با خریدار می‌باشد  .
  •  حضور خریدار یا نماینده وی در زمان تحویل الزامی است  .