ویلا های پیش ساخته قابل حمل

سوییت مسکونی

یکی از ویژگی های انحصاری محصولات تهران کانکس قابلیت دمونتاژ ، حمل و نصب مجدد ساختمان ها و ویلاهای پیش ساخته تهران کانکس می‌باشد.

شما می‌‌توانید پس از نصب ساختمان های پیش ساخته تولید شده توسط تهران کانکس در صورت نیاز اقدام به جابجایی این ساختمان های نمایید.

در زمان نصب یا حمل مجدد ساختمان های پیش ساخته هیچ گونه آسیبی به ساختمان های شما وارد نخواهد گردید و هیچ گونه متریال اضافه ای در محل باقی نخواهد ماند.

سوییت مسکونی

سوییت مسکونی