واحد فروش

کاتالوگ عمومی تهران کانکس

واحد فروش

با برقراری ارتباط حضوری یا مکالمه های تلفنی از واحد فروش تهران کانکس می توانید از شرایط ویژه ی فروش ما با خبر شوید. اگر هنوز در مورد سایز و متریال به قطعیت نرسیده اید می توانید با برقراری ارتباط با دفتر مرکزی تهران کانکس با مشاورین و پرسنل واحد فروش مشاوره کنید و در صورت نیاز تهران کانکس قادر است به صورت رایگان جهت بازدید محل کادر فنی خود را به محل اعزام نماید و با بررسی شرایط شما را در مورد نوع ساخت کانکس نحوه ی ساخت محصول و متریال مصرفی شما را یاری دهد.

در صورت تمایل می توانید با هماهنگی با واحد فروش از کانکس های آماده کارگاه در وقت اداری بازدید نمایید و نیز می توانید در صورت تمایل در تمام مراحل ساخت از کار خود بازدید کرده و از نحوه اجرای آن در اطلاع باشید.