روند تحویل کانکس

روند تحویل کانکس

روند تحویل کانکس در تهران کانکس به طور معمول به گونه ای خواهد بود که بتوان سفارش مطرح شده را در کمترین زمان ممکن تحویل داد. برای این کار ابتدا سفارش از طریق فکس یا مصاحبه های حضوری و یا تلفنی که با نمایندگان فروش تهران کانکس برگزار می شود گرفته شده پس از بررسی کانکس ها آماده در کارگاه در صورت نبود کانکس مورد نظر به صورت آماده با پرداخت نصب هزینه ی ساخت توسط خریدار تهران کانکس موظف به ساخت سفارش در کارگاه می شود و نهایتا با توجه به ابعاد کانکس سفارشی زمان تحویل مشخص می گردد. قالبا زمان تحویل پس از 2 روز کاری می باشد که با توجه به اینکه کانکس ها در ابعاد استاندارد اغلب در کارگاه به صورت آماده موجود می باشد بسیاری از سفارشات آماده تحویل خواهد بود ابعاد استاندارد 2.5 * 12 و 2.5 * 4 می باشد که در نهایت محصول درب کارگاه به خریدار تحویل داده می شود.در صورت تمایل خریدار می تواند با پرداخت هزینه ی حمل و نقل بارگیری و نصب کانکس سفارش داده شده و به محل مورد نظر جهت نصب انتقال دهد.در صورت تمایل خریدار (اشخاص،شرکت ها،نهادهاو…) سفارش دهنده تهران کانکس پیش فاکتور به نام شخص یا شرکت صادر و فکس یا ایمیل خواهد کرد که در آن سایز و قیمت، زمان تحویل،مشخصات فنی و گرید بندی و… به رویت خریدار خواهد رسید.

کانکس مدیریتی نوع A

کانکس مدیریتی نوع A