کانتینر 40 فوت

[notify_box font_size=”13px” style=”blue”]ساخت ، خرید و فروش انواع کانتیر نو و کارکرده[/notify_box]

طول :12/051 m
عرض :2/340 m
ارتفاع: 2/380تاm2/90
مساحت: 67/11 cbm
وزن : 4000 kg

کاتالوگ عمومی تهران کانکس

کاتالوگ عمومی تهران کانکس

خرید کانتینر 40 فوت – خرید کانتینر – فروش کانتینر – فروش کانتینر 40 فوت – کانتینر دست دوم – کانتینر کارکرده – کانتین