کیوسک اطلاع رسانی

[notify_box font_size=”13px” style=”green”]تولید تخصصی انواع کیوسک اطلاع رسانی و کانکس روزنامه فروشی[/notify_box]

تهران کانکس تولید کننده تخصصی انواع ساختمان پیش ساخته ، انواع خاص کیوسک اطلاع رسانی ، کانکس بلیط فروشی ، کانکس روزنامه فروشی و کانکس گل فروشی را مطابق با نیاز فنی و ظاهری مشتریان محترم طراحی می‌نماید و با استفاده از متریال نوین طرح خاص را به شیوه ای نوین اجرا می‌کند.

از جمله کاربری مختلف این دسته فضای پیش ساخته می‌توان اقلام ذیل را نام برد:

  • کانکس اطلاع رسانی
  • کیوسک کنترل حضور غیاب
  • کانکس روزنامه فروش
  • کانکس گیشه بلیط فروشی سینما
  • کانکس بلیط فروشی ورزشگاه

 

[one_third]

کانکس نگهبانی کامپوزیت آلومینیوم

کانکس نگهبانی کامپوزیت آلومینیوم

[/one_third]

[one_third]

کانکس نگهبانی کامپوزیت آلومینیوم

کانکس نگهبانی کامپوزیت آلومینیوم

[/one_third]

[one_third_last]

کانکس نگهبانی کامپوزیت آلومینیوم

کانکس نگهبانی کامپوزیت آلومینیوم

[/one_third_last]

[one_third]

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

[/one_third]

[one_third]

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

[/one_third]

[one_third_last]

کانکس مدیریتی نوع A

کانکس مدیریتی نوع A

[/one_third_last]

[one_third]

کانکس نگهبانی کامپوزیت آلومینیوم

کانکس نگهبانی کامپوزیت آلومینیوم

[/one_third]

[one_third]

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

[/one_third]

[one_third_last]

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

[/one_third_last]