کلینیک صحرایی

کلینیک صحرایی

کلینیک صحرایی در مواقعی که نیاز به تجهیز فوری بیمارستان می باشد کاربرد زیادی دارد.برای مثال زمانی که حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، و… رخ داده است نیاز به تجهیز فوری درمانگاه وکادر بهداشت بیش از بیش احساس می شود.

کانکس درمانی و یا همان کلینیک صحرایی بهترین راه حل برای این زمان می باشد ، تهران کانکس تنها واحد خلاق می تواند با حداقل زمان ممکن برای این گونه بحران بهترین تجهیزات را محیا کند.

همچنین برای روستا یا دهستان که از امکاناتی مانند بیمارستان بی بهره مانده اند نیز می توان از کانکس درمانی استفاده نمود.

کانکس صحرایی همچنین می تواند جهت تجهیز سریع بین جاده کشور در کنار پلیس راه قرارداده شود تا در مواقع بحرانی سریعا در خدمت مسافران بین راهی سراسر کشور باشد.