حمل ساختمان های پیش ساخته

سوییت مسکونی

حمل و نصب ساختمان های پیش ساخته در مکان های صعب العبور

اگر برای ساخت سریع ساختمان های خود مصمم هستید با تهران کانکس تماس بگیرید

ما میتونبم در کمتر از ۵ ساعت یک ساختمان کامل را در محل شما احداث کنیم

سوییت مسکونی

سوییت مسکونی