تجهیز کارگاه معدن سنگ آهن

سوییت مسکونی اداری

تهران کانکس با در اختیار داشتن امکانات بی نظیر تولید امکان تجهیز ۱ روزه کارگاه های عمرانی و کمپ های اسکان موقت و دائم را برای کارفرمایان و پیمانکاران محترم فراهم نموده است.

کلیه کانکس های مورد نیاز شما در ابعاد و نقشه های گوناگون در انبار تهران کانکس به صورت آماده تحویل موجود می‌باشد.

کمپ تجهیز کارگاهی

کمپ تجهیز کارگاهی